Fordele ved implementering af cloudløsninger

Cloudløsning
Artikler kan indeholde betalt indhold

Med den stigende digitalisering i verden, bliver IT sikkerheden et fortsat vigtigere punkt, rundt om i verdens virksomheder. En større del af vores arbejde bliver digitalt, hvorfor sikkerheden omkring vores filer og systemer aldrig har været vigtigere. Desværre tænker mange virksomheder ikke på konsekvenserne ved dårlig sikkerhed, før det er for sent. Netop derfor ser vi i dette indlæg på, hvilke fordele implementeringen af en cloudløsning kan have for den enkelte virksomhed. Netop disse fordele er ikke kun ansvarlige i forhold til sikkerhed, men også i forhold til optimering af arbejdsprocesser.

En cloudløsning kaldes ligeledes for lagring i “skyen”. Det betyder, at virksomhedens data sikres ved ekstern lagring, frem for at være placeret lokalt på den enkelte enhed. Skulle der ske noget med en computer i virksomheden – eksempelvis tyveri, indbrud eller brand? Så vil alt arbejdet altså kunne hentes fra enhver anden arbejdsstation, såfremt denne er koblet op til internettet.

Selvom en død harddisk kan gendannes i mange tilfælde, så er der en chance for at dataen mistes, hvilket kan skabe kæmpe problemer. Det og meget andet, er gode begrundelser for, at skifte til cloudløsninger på tværs af virksomheden.

En cloudløsning er en sikker løsning

Implementeringen af en cloudtjeneste er en vigtig del af en virksomheds IT-infrastruktur. Det er ikke nødvendigvis besværligt, men der er en del overvejelser, som bør tænkes ind.

Forskellige typer og størrelser af virksomheder, har forskellige behov og krav til løsninger. I forlængelse af dette, er også skalerbarheden et vigtigt element, ved valget af en given cloudløsning.

Netop indstillingerne i de enkelte cloudværktøjer er vigtige. Korrekt opsætning og indstilling er nødvendigt, for at sikre it sikkerheden i virksomheden tilstrækkeligt. Når først systemet er sat op, så fungerer cloudværktøjer oftest langt bedre, end lokal fildeling og gammeldags tilgange til arbejdet.

Går du med overvejelser omkring implementering af cloud og lagring i skyen, så anbefales det altid, at søge kompetent rådgivning herom.