Automatisering af produktion – et alternativ til outsourcing

Automatisering af produktion
Artikler kan indeholde betalt indhold

Når vi ser på danske virksomheders produktion, så vil meget af produktionen ved etablering og i de første år ske manuelt. Tidligt i forløbet kan det give god mening at lave arbejdet manuelt, da der ofte er en begrænset mængde af midler til investering, ligesom volumen af salg vil være lavere end senere hen – forhåbentlig.

Med tiden vil det dog ske, at der hvis virksomheden bliver en succes, vil være et stigende behov for hjælp omkring produktionen. Det manuelle arbejde vil efterhånden blive tungere, hvorfor der er behov for flere hænder, hvilket vil medføre tungere lønomkostninger. Der findes flere måder at tackle problemet på, men i et løntungt land som Danmark, vil outsourcing til udlandet ofte være den foretrukne løsning. Et alternativ kan være automatisering af produktion, hvilket du kan læse mere om herunder.

Alternativer til brugen af udenlandsk arbejdskraft

Den øgede efterspørgsel af produkter hos produktionsvirksomheder, vil som nævnt ofte medføre flere ansættelser, hvilket er løntungt. Derfor vil virksomheden med tiden se fornuften i, at flytte netop produktionsapparatet til udlandet, hvor samme arbejde ofte kan udføres til langt lavere lønomkostninger.

Der findes dog alternativer til outsourcing, hvilket kan medføre fordele i form af øget kvalitetskontrol, kortere leveringstid og bibeholdelse af de danske arbejdspladser. Ved at automatisere de manuelle processer via robotløsninger, kan mængden af lønomkostninger holdes nede. Det kræver naturligvis en smule investering, men på sigt vil det ofte være en værdifuld investering for virksomheden. Ved brug af robotløsninger til produktion, vil produktiviteten ofte stige, hvilket vil medvirke til at kunne producere en større mængde produkter. Derudover vil der være mindre fejl i produkterne, hvilket vil medføre en højere kvalitet i slutproduktet.

Som alternativ til ansættelse af flere produktionsmedarbejdere, så kan robotløsningerne altså gøre det muligt at have et alternativ produktionsprocesser i udlandet, hvilket vil medføre kortere leveringstid til kunderne. Der er derfor forskellige fordele ved brug af robotløsninger til produktion, hvilket vil være en værdifuld investering for virksomheden på sigt.

Automatisering kan implementeres mange steder i produktionen. Ved brugen af 6-aksede robotter, kan dele af produktionen og den efterfølgende pakning automatiseres. Hos Carmo i Espergærde udvikler de selv robotgribere med en innovativ tilgang, hvilket giver mulighed for den optimale udnyttelse af teknologi, ved automatisering af selv mere komplicerede produktionsfaciliteter.

Det er værd at tænke automatisering af produktion ind i hele produktionskæden. Hvor kan robotter udføre samme arbejde, som en enkelt medarbejder udfører? Med moderne robotteknologi kan en hel del arbejde automatiseres, hvilket er en formidabel investering i virksomheders produktionsfaciliteter.