Sådan sikrer du et radonfrit hjem

radonsikring
Artikler kan indeholde betalt indhold

Mange bliver bekymret over radonniveauet i hjemmet, men langt de fleste, ved ikke hvad det er og hvordan det påvirker hjemmet. Radon er en gasart som siver op fra undergrunden og findes derfor overalt i Danmark. Hvor meget radon det er i området kan man kun undersøge med et radonkort. Detta radonkort fortæller om hvor stor risikoen er og hvis man bør finde en løsning til radonsikring. Hvorfor man skal sikre sin bolig fra radon, skyldes at gasarten er radioaktiv og nemt kan trænge ind i boligen. Det findes heldigvis flere løsninger til de ramte boliger og som oftest ikke kræver det store budget. Blandt andet kan man radon sikre sit hjem med ventilation, radon-spærre og radonsug. Mere om disse løsninger kan man læse om på https://www.radonhuset.dk/.    

Radonmåling 

Der findes to typer af radonmålere som nemt og hurtigt fortæller niveauet af radon i boligen. Begge radonmålere angiver koncentrationen af radon i luften. Der findes en passiv radonmålerboks og den anden er en elektronisk radonmåler. Disse radonmålere skal bruges i det værelse eller del af huset som du befinder dig mest i. Det anbefales derfor at man måler radon i både stuen og soveværelset.

Desværre tager det lidt tid at få resultat af målingen, da det anbefales at radonmålerne bliver liggende på plads i mindst 2 måneder og gerne i vinterperioden. Dette skyldes at radonværdien plejer at være som højst under denne periode. Det frarådes af samme grund, at ikke lave radonmåligen under sommaren da radon-værdien, under denne periode, oftest fremkommer som lavest. Hvis du alligevel har lavet en radonmåling under sommerperioden, har du ikke brug for at lave en under vintern. Men kun hvis niveauet er meget lavt i forvejen. Angives tallene dog at være på grænsen af det som sundhedsmæssigt anbefales, vil det være en god ide at optage endnu en måling under vinterhalvåret.         

Hvor sundhedsskadelig er radon? 

Da radon nemt trænger ind i boligen, vil du automatisk indånde den. Radon er som sagt en radioaktiv luftart og kan i et højere indtag av gasarten være skadelig for dine lunger og generellt dit helbred. Selvom isotoperne i radon er relativt svag, kan dine lunger indvendigt tage stor skade, da de ikke har nogen form for beskyttelse. Hvis du derfor befinder dig i en bolig med høj koncentration af radon i luften, kan det bliver mere alvorligt over tid for dit helbred.

Hvor farligt er så radon?

Med tiden vil den radioaktive stråling påvirke dit lungevæv, hvilket til sidst kan føre til lungekræft. Du kan også opleve åndedrætsbesvær og andre former for ubehag. Hvornår det begynder påvirke dig i det omfang er meget forskelligt, men det kan gå helt fra 10 til 40 år, inden det udvikler sig til at blive så voldsomt. Vente dog ikke med at radonmåle din bolig. En god ide ved usikkerhed omkring processen, er at få vejledning fra en rådgivere. De kan hjælpe helt fra start med at måling af radon, til at komme frem til den bedste løsning til radonsikring.